Wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje poważne zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja wymaga być zbudowana zgodnie z obecnymi normami zamkniętymi w zasadzie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja i ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne metody ochrony instalacji przed początkiem musimy zidentyfikować, a i uznać jej najczulsze punkty. W współczesnym punkcie przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na okresie wykonawczym. Materiał ten tworzy dla przedsiębiorstwa interesującego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich wdrożeniu do programu zostanie zaprojektowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zmniejszenie ryzyka wybuchu W obiektu zmniejszenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w projektowanych instalacjach, wykorzystywane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady przeznaczone do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z natury myśli nie jest możliwe aby do indywidualnego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Dlatego też, zgodnie z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania realizowane są w sposobie „pod klucz”. Znaczy to, iż specjaliści biorą pełną odpowiedzialność za kompleksową realizację wszystkiego z okresów inwestycji – od projektu, przez produkcję wszystkich elementów układu, po montaż oraz uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został dany na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a i skuteczności odpylania. Sprawiania te tworzą upragniony efekt finansowy, a przede każdym sprawiają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świecie.

Skuteczne, i zarazem bardzo efektywnie Materiał filtracyjny stanowi największy element skutecznej, i tym jedynym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Odpowiednio dobrany zapewnia wysoką czystość odpylonego powietrza nie biorąc pod opiekę warunków pracy. Tak dlatego inżynierowie za wszystkim razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.